Edit

מחיקת חובות חדלות לפירעון

לכל שאלה או בקשה בנושא מחיקת חובות חדלות לפירעון התקשרו 072-3304477 או השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

שיתוף:

מחיקת חובות נמוכים בהליך חדלות פירעון

בין החידושים בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי תשע"ח-2018 הוא הקמת מסלול נפרד עבור יחידים להם חובות בסכומים נמוכים כאשר התקרה של חובות אלו נקבע על סך של 150,000 ₪.
חובות אלו מורכבים לעיתים מחובות של משקי בית ואשר נוצרים מצריכה שוטפת ואי עמידה בהתחייבויות שוטפת. חובות אלו אינם נדרשים לטיפול והכרעה משפטית מורכבת ולכן הטיפול בהם ייעשה בצורה פשוטה יותר ומהירה ע"י רשם ההוצאה לפועל.

מחיקת חובות גבוהים בהליך חדלות פירעון

כשמדובר על חייב שהוא יחיד וחובותיו מסתכמות בסכומים של מעל 150,000 ש"ח יצטרך החייב להגיש בקשה למתן צו פתיחת הליכים בניסיון לגבש הסדר בהסכמת הנושים עצמם. ככל וניסיון גיבוש הסדר לא הצליח – יינתן צו לפתיחת הליכים וההליך יהיה דומה למחיקת חובות בבית משפט בשינויים מסוימים.
כאשר לא גובש הסדר נושים כאמור, ורשם ההוצאה לפועל החליט לתת צו לפתיחת הליכים של חדלות פירעון של היחיד, אזי בדומה להליכי חדלות פירעון בפני בית המשפט, אף כאן ברוב המקרים ימונה בעל תפקיד לניהול ההליך וכן ייקבע צו תשלומים חודשי בו יישא היחיד במהלך תקופת הביניים של ההליך.
לאחר הסתיימות תקופת הביניים והגשת דוח ממצאי הבדיקה שבוצעו בקשר ליחיד, נכסיו וחובותיו, ייקבע דיון בעניינו בפני רשם ההוצאה לפועל.
במסגרת הדיון וככל ולא תהיה התנגדות, ייתן הרשם צו לשיקום כלכלי של היחיד ואשר בכפוף לעמידתו של היחיד בתנאי צו זה – ימחקו כלל החובות כנגדו.
חשוב לדעת כי ישנם חובות שגם קבלת צו למחיקת החובות לא יכול למחוק, כגון חובות משכנתה, מזונות, קנסות, חובות שנוצרו במרמה וחובות בגין תביעות נזק שאינו נובע מחוזה.

כיצד עו"ד להסדרי חובות יכול לסייע?

בין אם צברתם חובות נמוכים או גבוהים שאתם מתקשים לעמוד בהם ושוקלים לפתוח בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי תמיד מומלץ לעשות זאת בליווי עורך דין שמתמחה בהסדרי חובות. הסיבה העיקרית לכך היא שעורך דין חדלות פירעון מנוסה אשר מתמחה בכל הליכי הסדרי חובות והבירוקרטיה ידאג להקל על ההליך שהוא לא נעים בפני עצמו וידאג להגן על האינטרסים שלכם. חשוב לזכור שמחיקת חובות כחלק מהליך חדלות פירעון כרוכה בניהול מקרה רגיש ואם החייב מיוצג על ידי עורך דין חדלות פירעון מנוסה, שיגיש עבורו בקשה מנומקת ומסודרת למתן צו כינוס בעניינו של החייב, וילווה את החייב עד לקבלת הפטר חובות אופטימאלי עבורו – התהליך הוא הרבה יותר פשוט ויעיל.

מידע נוסף בנושא מחיקת חובות
הצלחות המשרד בנושא

כל הזכויות שמורות ל ” אמינוב חן ושות’ ” 2022©

לכל שאלה או בקשה השאירו פרטים