Edit

ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

לכל שאלה או בקשה בנושא ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ התקשרו 072-3304477 או השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

שיתוף:

לשכת הוצאה לפועל מוסמכת להפעיל הגבלות נגד חייבים אשר נמנעים מהסדרי חובות שלהם ולטובת זאת עומדות בפני הלשכה להוצאה לפועל מספר כלים ובינהם צו עיכוב יציאה מהארץ של החייב ותדרוש ממנו לקבל ביטול עיכוב יציאה מהארץ במידה וירצה לצאת מגבולות המדינה בזמן הליכי הוצאה לפועל. בדרך כלל הגבלה זאת מופעלת כאשר רשם הוצאה לפועל סבור כי החייב עומד לצאת מגבולות המדינה ללא הסדר חוב כספי שהוא חייב. חשוב להדגיש שמתן צו עיכוב יציאה כנגד חייבים נמצאת מנוגדת לזכות יסוד של אדם והיא זכות התנועה. זכות חוקתית זו נמצאת גבוה במעלת הזכויות של החוק בישראל ונגזרת מחוק יסוד האדם וחירותו לתנועה ובכלל זה ליציאה את גבולות מדינת ישראל. עם זאת, כנגד חייבים רבים בהוצאה לפועל מוטלים צווי עיכוב יציאה מהארץ חדשות לבקרים ולעיתים אף שלא בצדק שדורשים התערבות והגשת בקשה לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ. במקרים בהם מוטלת הגבלה זאת על החייב ניתן להגיש בקשה לביטול עיכוב יציאה מהארץ במסגרת תיקי הוצאה לפועל ניתן להגיש בקשה לבטלו, ובתנאים מסוימים תוכלו להגשים את משאלתכם ותוכלו לצאת מגבולות המדינה. בפני החייב קיימות מספר אפשרויות לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ אך ראשית עלינו להבחין בגין מה נמנע מאדם לצאת מגבולות המדינה ומכוח איזה סעיף בחוק. בחוק הוצאה לפועל ישנן שתי אופציות בהן יכול להשתמש הזוכה ולבקש למנוע מהחייב את האפשרות לצאת מגבולות מדינת ישראל. חשוב לזכור שצו עיכוב יציאה מהארץ בהרבה מקרים גורר עימו הגבלת על חידוש הדרכון ולכן יש לבצע בדיקת צו עיכוב יציאה מהארץ מול לשכת ההוצאה לפועל שלא קיימת הגבלה נגדכם לחידוש הדרכון. במידה והדרכון בתוקף, הגבלה זו אינה חלה, אלא רק במועד חידוש.

צו עיכוב יציאה מהארץ לפי סעיף 66א(2)

אפשרות ראשונה להוצאת צו עיכוב יציאה מהארץ לחייב הינו מכוח סעיף 66א(2) לחוק ההוצאה לפועל לפיו לבקשת הזוכה או אפילו מיוזמתו הבלעדית של רשם ההוצאה לפועל, ניתן להטיל הגבלה של עיכוב יציאה מהארץ כנגד חייב אשר לא משלם את חובו ו/או מבקש ומראה נכונות להגיע להסדר תשלומים על חשבון חובו. הגבלה זו במהותה הינה הגבלה "עונשית" אשר תפקידה היא להביא לכך שהחייב יואיל ויתחיל בפעולות בקשר לתשלום חובו. יוצא אם כן, כי ממתי שהחייב פועל לתשלום חובו, בכל דרך אפשרית, מתייתר הצורך בהטלת ההגבלה וניתן לפעול להגשת בקשה ע"י עורך דין הוצאה לפועל ובכך להביא לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ.

צו עיכוב יציאה מהארץ בחשד לאי הסדר חוב

האפשרות השנייה למניעה של יציאת החייב מן הארץ הינה שונה מקודמתה. היא אינה עונשית, וכל מטרתה היא להביא לכך שהחייב לא יוכל לעזוב את הארץ ולברוח לזוכה ובכך לא ייפרע את חובו. בבקשה לביטול עיכוב יציאה מהארץ באמצעות עורך דין הוצאה לפועל, נדרש כי יפורטו בין היתר הפרטים הבאים: אופי ומטרתה של יציאת החייב את הארץ (עבודה, חופשה, טיפול רפואי וכיו”ב), היעד אליו מבקש לצאת, פירוט ממי מתקבל מימון הטיסה והשהות בחו”ל. לרוב, לטובת ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ, ידרוש רשם ההוצאה לפועל לכל הפחות חתימה של 2 ערבים לחובותיו של החייב בתיקי ההוצאה לפועל. גובה שכרם של הערבים נדרש להיות לכל הפחות כ- 7,000 ש”ח וכן נדרש כי לא יהיו לערבים עצמם חובות ו/או תיקים פתוחים בהוצאה לפועל. לבקשה יש לצרף צילומי תעודת זהות, תלושי שכר של הערבים וכתב ערבות. החלטה בדבר אישור ביטול עיכוב יציאה מהארץ תינתן על פי שיקול דעת הרשם. לאחר שאישר רשם ההוצאה לפועל את הערבויות שניתנו, על הערבים להתייצב בלשכת ההוצאה לפועל, ולהציג תעודת זהות או דרכון בפני פקיד ההוצאה לפועל. לאחר שיינתן כנגד הערבים צו עיכוב יציאה מהארץ ישוחרר החייב באופן זמני מצו עיכוב יציאה מהארץ ויוכל לצאת מגבולות המדינה. לאחר שישוב החייב למדינה, הינו נדרש להתייצב בלשכת ההוצל”פ, להציג תעודת זהות ולבשר על חזרתו ואז צו עיכוב היציאה כנגד החייב ישוב לכנו ואילו וערבותם של הערבים תוסר וכן יתבצע ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ נגדם.

בדיקת צו עיכוב יציאה מהארץ

אם מתנהלים נגדכם הליכי הוצאה לפועל וקיבלתם מכתבי התרעה על חובות כספיים שלא הסדרתם ואתם מתכננים טיסה לחו"ל, יותר ממומלץ לוודא שלא הופק נגדכם צו עיכוב יציאה מהארץ. כי לא תרצו להגיע לנתב"ג ולגלות שקיים נגדכם צו עיכוב יציאה מהארץ בביקורת גבולות. כדי לדעת שבניגוד להליכי עיקול לא נשלחת התרעה מראש לחייב על צו עיכוב יציאה מהארץ, לכן אם ישנם תיקים בהוצאה לפועל חשוב לבצע בדיקת צו עיכוב יציאה מהארץ ובהתאם לכך לפעול. כדי לבצע בדיקת צו עיכוב יציאה מהארץ אין צורך בעורכי דין או הליכים מיוחדים, מתקשרים לטלפון משטרת גבולות 3450* ומבררים. במידה וגיליתם שאכן קיים צו עיקוב יציאה מהארץ זה הזמן לפנות אלינו על מנת לבחון את המקרה והנסיבות ובהתאם לכך להחליט האם ניתן לבצע ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ.
מידע נוסף בנושא עורך דין הוצאה לפועל
הצלחות המשרד בנושא

כל הזכויות שמורות ל ” אמינוב חן ושות’ ” 2022©

לכל שאלה או בקשה השאירו פרטים