תל אביב – רחוב מיקוניס שמואל 3

שעות פעילות – החל משעה 9:00 עד 18:00