Edit

צוואות

לכל שאלה או בקשה בנושא צוואות התקשרו 072-3304477 או השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

שיתוף:

מהי צוואה? צוואה היא מסמך משפטי שבו אדם קובע מי יהיו יורשיו וכיצד יתחלק רכושו בין היורשים לאחר מותו. זוהי זכות בסיסית העומדת לרשות כל אדם בכל עת בתנאי שאינו קטין. לעריכת צוואה יש יתרונות רבים, חווית הביטחון הנובעת מהידיעה כיצד יחולק רכושו האדם לאחר מותו, מלבד זאת ניתן להעביר מסרים רגשיים לאנשים קרובים. כל עוד האדם חי תינתן לו האפשרות לערוך, להוסיף ולשנות את צוואתו כאשר הגרסה האחרונה תקבל את התוקף המירבי.

סוגי צוואות

חוק הירושה מכיר בארבע צורות לכתיבת צוואה: צוואה בכתב יד, צוואה בעדים, צוואה בפני רשות וצוואה בעל פה. לצורות שונות של צוואה ראה סוגי צוואות.
הצוואה המצויה ביותר היא הצוואה בפני עדים, צוואה אשר יכולה להיכתב בכל דרך, בין בהדפסה ובין בכתב ידו של אחר – ובלבד שהמצווה יחתום עליה בפני שני עדים אשר יאשרו את הדבר בחתימתם הם בגוף הצוואה ויוסף תאריך.
צוואה יכולה להיערך אף בכתב יד, אולם יש להקפיד כי הצוואה כולה תרשם בכתב ידו של המצווה. יש להוסיף לצוואה זו תאריך וחתימה והצוואה כשרה אף ללא נוכחותם של עדים.
צוואה בפני רשות ידועה בעיקר כצוואה בפני נוטריון. מדובר באמירת דברים בפני נוטריון אשר מעלה אותם על הכתב, אין צורך בחתימה ואין צורך בכל סממן מצד המצווה. עושים שימוש בצוואה אצל נוטריון בעיקר כאשר המצווה אינו יכול לחתום מכל סיבה.
הצוואה הנדירה ביותר היא צוואה בעל פה, והיא נערכת במצבים בהם אדם עומד בפני סכנת מוות, כמו ניתוח מסוכן או שהיה במקום מסוכן, כאשר יש חשש אובייקטיבי וסובייקטיבי להמשך חיי המצווה.

הפקדת צוואה

רוב האנשים, אשר עורכים צוואות נוהגים להפקיד עותקים מקוריים מהם במקום כלשהו מוכר בבית מגוריהם ו/או אצל עורך הדין שערך את הצוואה ו/או אצל הזוכים עצמם על פי הצוואה.
בנוסף לאמור לעיל, ניתן להפקיד צוואה שנערכה גם אצל הרשם לענייני ירושה. הרשם לענייני ירושה יזהה את מפקיד הצוואה ויתעד את מעמד ההפקדה ומרגע הפקדת הצוואה זו מופקדת למשמורת גם אצל הרשם לענייני ירושה. הליך ההפקדה אצל הרשם לענייני ירושה צריך להיות מבוצע באופן אישי ע"י המצווה וכנגד תשלום אגרה כקבוע בתקנות.
מעשה ההפקדה של הצוואה הינו סודי ולא ניתן לקבל כל מידע בעניין הפקדה של צוואה בחיי המצווה. מצווה, אשר הפקיד צוואה, רשאי בכל עת לבקש חזרה את הצוואה שהפקיד.
היתרון הגלום בהפקדת צוואה הינו שאילו לאחר פטירת המוריש יצוץ מי מקרוביו ויבקש צו ירושה (כיון שזה אינו מודע לצוואה או מודע לצוואה ומתעלם ממנה) בעניין אותו מנוח תעלה ותצוץ עובדת הפקדת הצוואה והיא זו אשר תקוים כפי שרצה ולא יינתן צו ירושה בעניין עיזבונו (אלא אם תוגש לגבי הצוואה התנגדות אשר תפסול את הצוואה). ישנם מקרים שבהם מצווה מפקיד את צוואתו בידי אדם אחר הנאמן עליו, כגון עורך הצוואה. חוק הירושה מחייב כל אדם אשר יודע על מות המצווה ואשר אוחז בצוואה למסור אותה לרשם לענייני ירושה. כאשר רשם לענייני ירושה אוחז בצוואה של מנוח כלשהו וחלפו 3 חודשים מעת הפטירה ולא הוגשה כל בקשה לקיום הצוואה, זה יודיע על דבר הצוואה לזכאים על פי הצוואה ובמידת הצורך גם יודיע על כך ברבים.

עו"ד צוואות וירושות

עריכת צוואה באמצעות עו”ד צוואות וירושות, היא חשובה ויכולה למנוע מריבות וסכסוכים בין בני משפחה, בישראל, רבים בוחרים לדחות את נושא עריכת הצוואה לרב בגלל תחושת האי נעימות במחשבה על המוות. אך כולנו הינו רוצים לדעת שבמידה וקורה משהו הרכוש שלנו עובר לידיים הנכונות. לכן חשוב מאוד לא לדחות את נושא הצוואה ולפנות למשרדנו לקבלת ייעוץ וליווי מקיף בחיבור הצוואה שידאג לנסח את הרצונות שלכם ויוודא שהצוואה אכן תקינה מבחינה משפטית.

מידע נוסף בנושא צוואות וירושות
הצלחות המשרד בנושא

כל הזכויות שמורות ל ” אמינוב חן ושות’ ” 2022©

לכל שאלה או בקשה השאירו פרטים