Edit

פתיחת חברה

לכל שאלה או בקשה בנושא פתיחת חברה התקשרו 072-3304477 או השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

שיתוף:

הקמת חברה בע"מ

אדם אשר רוצה לנהל פעילות עסקית במדינת ישראל, יכול לבצע זאת במספר דרכים, באמצעות עוסק פטור/מורשה וכן באמצעות חברה בע"מ (בעירבון מוגבל). בהתנהלות עסקית ע"י הקמת עוסק מורשה, חשוב לזכור כי העוסק אינו ישות משפטית נפרדת. כלומר, במצב בו העסק נקלע לקשיים כלכליים ניתן לפעול כנגד נכסיו האישיים של בעל העסק לפריעת החובות. עם זאת, כאשר אדם מנהל את עסקו בצורת התאגדות כחברה בע"מ, החברה למעשה משמשת כישות נפרדית נפרדת מבעל העסק שלה, וככל ולא מתקיימים מקרים חריגים או שלא ניתנה ערבות אישית של בעל החברה, לא ניתן לפעול כנגד נכסיו האישיים של בעל החברה ואשר אינם קשורים אליה.

מי יכול לפתוח חברה?

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999, כל אחד יכול לפתוח חברה בין אם אדם אחד או מספר אנשים או גם תאגיד. כל זאת כפוף לכך כי הקמת החברה לא מתבצעת לצורך פעילות בלתי חוקית או בלתי מוסרית ונוגדת את תקנות הציבור (לדוגמה – פתיחת חברה לצורך סחר בבני אדם, זנות וכיו"ב).

מהם היתרונות בהקמת חברה בע"מ

ראשית ישנו יתרון מובהק בהתנהלות בדרך של חברה בע"מ על פני עוסק מורשה והוא – יתרון תדמיתי/ שיווקי. עסק המאוגד ומשווק כחברה בפני לקוחותיו, תדמיתית משדר רצינות ומערך אמין וגדול יותר.
מעבר לכך, ישנם יתרונות נוספים בתנהלות כחברה בע"מ, בין היתר:
תשלום נמוך יותר למוסד לביטוח לאומי – חברה בע"מ תשלם ביטוח לאומי ודמי בריאות אך עבור המשכורות המשולמות ע"י החברה ופטורות מתשלומים אלו בחלוקת דיבידנד (רווחים) לבעלי המניות. לעומת זאת, אדם המנהל את עסקו כעוסק מורשה ייאלץ לשלם ביטוח לאומי ודמי בריאות בגין כל הכנסותיו.
היבטי מיסוי – התנהלות והתאגדות כחברה מאפשרת תכנון מס שונה מזה של עוסק מורשה. כך למשל, בהיבט מיסוי של מס הכנסה – ככל והחברה אינה מחלקת בסוף שנת המס דיבידנד, יוצא כי תשלום מס הכנסה בגין הכנסות חברה בע"מ הינה כמחצית מזו אשר תשולם ע"י עוסק עצמאי.
אישיות משפטית נפרדת – כפי שציינו לעיל, החברה הינה משמשת כאדם נפרד מהבעלים שלה, לכן וככל וחברה בע"מ נקלעת למצב של חדלות פירעון ואי יכולת לשלם חובותיה לספקים, עובדים וכיו"ב אזי לא ניתן לרדת לנכסים האישיים של בעל החברה אלא רק במקרים חריגים ובהתקיים תנאים מסוימים. וזאת בשונה מעוסק עצמאי.
עם זאת, חשוב לזכור כי בפתיחת חברה בע"מ ישנן הוצאות נוספות אשר לא משולמות כאשר מתנהלים כעוסק עצמאי, כדוגמת אגרה שנתית לרשם החברות, וכן ההוצאה החודשית בגין ניהול ספרים הינה גבוהה יותר אך זו אף מוכרת לצרכי מס.

איך פותחים חברה בע"מ

פעם הליך רישום חברה היה הרבה יותר מורכב וכיום הליך פתיחת חברה ברשם חברות הוא הרבה יותר פשוט אך עדיין ישנם דברים שצריך לשים אליהם לב. בין המסמכים הדרושים לפתיחת חברה נכללים: טופס בקשה לרישום, תקנון החברה, הצהרת דירקטורים ראשונים ועוד. לכן, בטרם תגיעו להחלטה כי הנכם מעוניינים להתנהל כחברה בע"מ או כעוסק מורשה, טוב תעשו אם תפנו אל בעל מקצוע המתמחה התחומים אלו וכך, תקבלו בסופו של יום את ההחלטה הנכונה עבורכם.

הקמת חברה בע"מ הינו תהליך פשוט וקל ובטיפול בעל מקצוע, בתוך ימים אחדים תהיה לכם חברה הרשומה ברשם החברות בתשלום אגרה נמוך.

מידע נוסף בנושא דיני חברות
הצלחות המשרד בנושא

כל הזכויות שמורות ל ” אמינוב חן ושות’ ” 2022©

לכל שאלה או בקשה השאירו פרטים