Edit

פירוק חברה

לכל שאלה או בקשה בנושא פירוק חברה התקשרו 072-3304477 או השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

שיתוף:

פירוק חברה בשל חובות

כאשר חברה מגיעה למצב בו היא אינה יכולה לעמוד בהתחייבויותיה כלפי בנקים, ספקים, לקוחות וכדו' למעשה היא הגיעה למצב של חדלות פירעון. בדומה לאדם פרטי אשר קורס כלכלית תחת ההתחייבויות ומבקש לפשוט רגל, כך גם חברה יכולה לבקש מבית המשפט המחוזי להתפרק מאחר והגיעה למצב של חדלות פירעון.

פירוק חברה בידי בית משפט

עד כה, כל נושא פירוק חברות אוגד במסגרת פקודת החברות שהיא פקודה ישנה מאוד. המחוקק בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018 ("החוק החדש") איגד את כל הליכי הפירוק והליכי הבראה של חברות יוגשו בהתאם לחוק החדש לבית משפט וינותבו לפי ההליך המתאים להם.
כלומר, כאשר חברה מגיעה למצב בו אינה יכולה להמשיך ולנהל את עסקיה כרגיל בשל אי יכולת לעמוד בהתחייבויותיה, יכולה להגיש בקשה לבית המשפט המחוזי באמצעות עו"ד לפירוק חברות ובית המשפט בה יפורט כלל המידע בקשר לחברה וחובותיה.

במקרה כזה בית המשפט יבחן האם ניתן להבריא את החברה או לא.
כלומר בית המשפט יבחן האם ניתן להביא למצב בו תוכל החברה לחזור אל דרך הישר ולשלם את חובותיה באמצעות מתווה אשר מצד אחד ייתן שקט מהנושים ומהתביעות וההליכים המתנהלים כנגדה ומנגד תמשיך להפעיל את עצמה ולאט לאט להשיב את החובות. ככל ואופציה כזו קיימת – בית המשפט יימנע מלתת צו פירוק לחברה ולהכריזה כחדלת פירעון אלא ייתן צו לשיקומה הכלכלי של החברה למשך תקופה שלא תעלה על 9 חודשים (ניתן להאריך את התקופה מעת לעת) להבריאה, ולהחזירה אל דרך המלך.
אולם, אם לחברה אין יכולת לעמוד בהתחייבויותיה כלל בשום מתווה, או אז בית המשפט יורה על פירוקה המיידי של החברה.
בחוק החדש קיימים חמישה תנאים להוכחת חדלות פירעון של חברה. ככל ומתקיים אחד מהם (ולא נסתר ע"י החברה) ניתן להוכיח כי החברה הינה חדלת פירעון.

במקרה וניתן צו לפירוק החברה ע"י בית המשפט, אזי מתמנה בעל תפקיד אשר מבצע בדיקה על מנת להבין מהם נכסיה של החברה ומנגד מהם החובות. לאחר שהנאמן עשה שימוש בכל נכסיה של החברה (ככל וקיימים כאלו) ושילם לנושים את הכספים ביחס לגובה חובותיהם – בית המשפט יכריז על חיסולה של החברה וסיום חייה העסקיים.

מאחר והמדובר בהליכים מורכבים, חשוב כי הליכים אלו ינוהלו במקצועיות ורגישות רבה ע"י עורך דין לפירוק חברות. עורכי הדין שלנו יפעלו עבורכם בכל הדרוש. לפרטים נוספים אנא השאירו פרטים או צרו עמנו קשר.

מידע נוסף בנושא דיני חברות
הצלחות המשרד בנושא

כל הזכויות שמורות ל ” אמינוב חן ושות’ ” 2022©

לכל שאלה או בקשה השאירו פרטים