כאשר מעסיק שהוא עוסק מורשה או חברה בע"מ נקלע לקשיים כלכליים, ההשלכה הישירה היא על העובדים תחתיו. במקרים אלו, עובדים רבים אשר פרנסתם וכלכלתם האישית או המשפחתית תלויה בשכר העבודה מוצאים עצמם חוששים לגורלם ולגורל הכספים המגיעים להם מאותו המעסיק.
זו טעות לחשוב שכאשר אדם או חברה נגלעת לקשיים כלכליים ומתחילה בהליך חדלות פירעון (פשיטת רגל או פירוק חברה) אזי הכספים להם היו זכאים העובדים לקבל ירדו לטמיון. עורך דין פשיטות רגל יכול לדאוג לכך כי תקבלו מהמוסד לביטוח לאומי את הכספים המגיעים לכם מן המעסיק.
חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה-1995, מעניק הגנה לזכויות העובדים אשר נפגעים כתוצאה מקריסה כלכלית של מעסיקיהם.
כך, בתנאים מסוימים עובד זכאי לקבל מן הביטוח הלאומי את הכספים אשר זכאי להם ממעסיק אשר ניתן כנגדו צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון רגל או צו לפתיחת הליכי פירוק החברה (במקרה והמעסיק הוא תאגיד).
קבלת הכספים מתבצעת בדרך של הגשת תביעת חוב באמצעות עורך דין פשיטות רגל אשר מועברת ישירות אל המוסד לביטוח לאומי. לאחר בדיקת התביעה בהתאם לקריטריונים ואישורה מעביר את הכספים להם זכאי העובד לקבל מן המעסיק ואשר מוכרים לפי חוק הביטוח הלאומי אל חשבון הבנק של העובד.
הזכויות המשולמות לעובדים ע"י המוסד לביטוח לאומי הינן בגין רכיבים מסוימים המפורטים בחוק הביטוח הלאומי ועד לתקרת סכום מקסימאלי המפורט בחוק ומשתנה לעיתים.
חשוב להדגיש כי על מנת למקסם את הכספים אשר ישולמו בסופו של יום לעובד ומאחר והנסיבות משתנות מעובד אחד למשנהו וכן ממעסיק אחד לאחר, יש להתייעץ תחילה עם עורך דין פשיטת רגל וחדלות פירעון המתמחה בתחום זה ואשר יביא לכך שבסופו של יום תקבלו את הזכויות שלא שולמו לכם בשל מצבו הכלכלי של המעסיק.