Edit

כונס נכסים פשיטת רגל

לכל שאלה או בקשה בנושא כונס נכסים פשיטת רגל התקשרו 072-3304477 או השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

שיתוף:

בספטמבר 2019 נכנס לתוקפו חוק חדלות פירעון החדש, או בשמו המשפטי- 'חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח – 2018'. החוק, אשר עבר בכנסת ללא כל התנגדות חולל מהפכה בתחום הליך פשיטת רגל, וזאת לאחר שנים של שימוש בחקיקה מיושנת שאינה תואמת את המציאות הנוכחית. כחלק מרפורמה של חדלות פירעון בוצע שינוי בהגדרת "כונס הנכסים הרשמי" וכעת הוא נקרא "הממונה על חדלות הפירעון ושיקום כלכלי"

תפקידו של כונס נכסים בהליך פשיטת רגל

כאשר יחיד מעוניין בהגשת בקשת פשיטת רגל השלב הראשון יהיה הגשת הבקשה לממונה על הליכי חדלות פירעון. לממונה על הליכי חדלות פירעון (כונס נכסים) קיימת סמכות לקבוע אם יש מקום למתן צו לפתיחת הליכים או לדחות את הבקשה. בקשות לא מפורטות שמוגשות באופן רשלני ללא כל המסמכים הדרושים
תדחה על ידי הממונה (כונס נכסים). במידה והממונה נותן אישור לצו לפתיחת הליכי חדלות פירעון, יכנס החייב להליך המשפטי לרבות כינוס הנכסים השייכים. עם פתיחת ההליך חדלות פירעון, באחריותו של הממונה (כונס נכסים) להכין לחייב צו תשלומים חודשיים אשר על ידם חייב היחיד לפרוע את החובות שהצטברו באמצעות תוכנית התשלומים. בדרך כלל, תוכנית התשלומים תהיה נמוכה באופן משמעותי מסך החובות שצבר החייב במהלך חייו. חלק נוסף מתפקידו של כונס נכסים הוא מינוי כונס משני אשר ירכז את נכסי החייב ובאמצעותם יפרע את החובות שצבר ולשמור על איזון בין זכויות ויכולות ההשתכרות של החייב לזכויות וחובות הנושים. חשוב לדעת שכינוס נכסי החייב יתבצע רק לאחר קבלת צו כינוס נכסים.

סמכויות כונס נכסים בהליך פשיטת רגל

לממונה על הליכי חדלות פירעון (כונס הנכסים) קיימות סמכויות רחבות בהליך חדלות פירעון. הממונה על הליכי חדלות פירעון רשאי להחרים את נכסיו של החייב ולפעול לטובת מכירתם במרבה המחיר בכדי לסלק את החובות שהחייב צבר. ברגע שניתן צו הכינוס, כונס הנכסים יכנס בנעליו של החייב ויפעל בשמו לסילוק החובות ומכירת הנכסים שניתן על פי חוק. בנוסף חוק חדלות פירעון החדש נותן לממונה על הליכי חדלות פירעון (כונס נכסים) שלל סמכויות בתחום האכיפה, שמטרתן לסייע לממונה לפקח באופן ישיר ויעיל על הליכי חדלות הפירעון, ולמנוע ניצול לרעה של הליכי חדלות פירעון. כל פעולה אשר ממונה על הליכי חדלות פירעון (כונס נכסים) יבצע במסגרת הליך חדלות פירעון, תדווח לבית המשפט או לרשם הוצאה לפועל.

מידע נוסף בנושא עורך דין פשיטת רגל
הצלחות המשרד בנושא

כל הזכויות שמורות ל ” אמינוב חן ושות’ ” 2022©

לכל שאלה או בקשה השאירו פרטים