Edit

חדלות פירעון לנכים

לכל שאלה או בקשה בנושא חדלות פירעון לנכים התקשרו 072-3304477 או השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

שיתוף:

הליכי חדלות פירעון לנכים במדינת ישראל

מדינת ישראל עברה בשנים האחרונות שינויים מהותיים בהתייחסותה להליכי חדלות פירעון, בעיקר לגבי אנשים הנסמכים אך ורק על קצבאות נכות.

שינוי בחקיקה

בשנת 2019 שונה החוק מפקודת פשיטת הרגל ל"חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי". שינוי זה חולל שינוי מהותי בתקנות ובתקדימים משפטיים, במיוחד לגבי אנשים המקבלים אך ורק קצבאות נכות. מאמר זה יגע בקצרה בשינוי זה ויסביר את ההשלכות על מי שמסתמך על קצבאות נכות ונקלע לחובות.

מהו הליך חדלות הפירעון?

תהליך חדלות הפירעון והשיקום הכלכלי מיועד לאנשים שצברו חובות שאינם יכולים להחזיר דרך הכנסתם. תהליך זה יכול להימשך עד ארבע שנים וחצי לכל היותר, שבמהלכן החייב מחזיר חלק מחובותיו תוך למידה כיצד לנהל את הכספים ולהימנע מצבירת חובות נוספים.

התהליך מתחיל בפרק זמן של 18 חודשים שבמהלכם ניתן ליחיד צו תשלום חודשי המותאם ליכולותיו הכלכליות. המשמעות היא שהתשלום החודשי לנושים מבוסס על ההפרש בין הכנסתו של החייב לבין הוצאות המחיה החיוניות שלהם. לאחר 18 חודשים אלו, במידה והחייב עמד בצו התשלומים ודיווח על הכנסותיו והוצאותיו כנדרש, מתקיים דיון בבית המשפט לקביעת תכנית הפירעון של יתרת החובות. כאשר לא גובש הסדר נושים כאמור, ורשם ההוצאה לפועל החליט לתת צו לפתיחת הליכים של חדלות פירעון של היחיד, אזי בדומה להליכי חדלות פירעון בפני בית המשפט, אף כאן ברוב המקרים ימונה בעל תפקיד לניהול ההליך וכן ייקבע צו תשלומים חודשי בו יישא היחיד במהלך תקופת הביניים של ההליך.
לאחר הסתיימות תקופת הביניים והגשת דוח ממצאי הבדיקה שבוצעו בקשר ליחיד, נכסיו וחובותיו, ייקבע דיון בעניינו בפני רשם ההוצאה לפועל.
במסגרת הדיון וככל ולא תהיה התנגדות, ייתן הרשם צו לשיקום כלכלי של היחיד ואשר בכפוף לעמידתו של היחיד בתנאי צו זה – ימחקו כלל החובות כנגדו.
חשוב לדעת כי ישנם חובות שגם קבלת צו למחיקת החובות לא יכול למחוק, כגון חובות משכנתה, מזונות, קנסות, חובות שנוצרו במרמה וחובות בגין תביעות נזק שאינו נובע מחוזה.

המשמעות של קצבאות נכות בהליכי חדלות פירעון

אחד השינויים המשמעותיים בקשר לנכים אשר נקבעה להם דרגת אי כושר על ידי המוסד לביטוח לאומי בשיעור של 100% אנו מוצאים בפסיקה של בית המשפט העליון משנת 2019. פסק הדין ידוע כפס"ד לשצ׳נקו. שם נקבע כי במצב בו לחייב בפשיטת רגל או חדלות פירעון אין כל הכנסה חוץ מקצבה או סכום קצוב שאותו החייב מקבל כל חודש מהמוסד לביטוח לאומי, לא ניתן לחייב אותו לשלם צו תשלומים כלשהו בהליך חדלות פירעון או בפשיטת רגל. כלומר, צו התשלומים במקרה כזה יעמוד על 0 שקלים. בהתאם, אנשים אלו אף במקרים רבים זכאים לקבל הפטר מהחובות באופן מיידי. כלומר, החובות שלהם נמחקים לגמרי וזאת לאחר תקופה קצרה.  מי שמסתמך אך ורק על קצבאות נכות יכול להיכנס להליך חדלות פירעון גם אם חובותיו עומדים על פחות מ-50,000 שקלים.

לסיכום, הגישה של מדינת ישראל להליכי חדלות פירעון עבור אנשים נכים התפתחה כדי לספק יותר הגנה והבנה של האתגרים הפיננסיים הייחודיים להם. לכן, חשוב שתהיו מודעים לזכויותיכם.

הכרחי במקרה כזה להתייעץ עם עורך דין המתמחה בהליכי חדלות פירעון והוצאה לפועל כדי לקבוע אם אתה זכאי להליך חדלות הפירעון ולמחיקה מיידית של החובות שלך.

מידע נוסף בנושא מחיקת חובותעורך דין חדלות פירעון

כל הזכויות שמורות ל ” אמינוב חן ושות’ ” 2022©

לכל שאלה או בקשה השאירו פרטים