Edit

הפטר בהוצאה לפועל

לכל שאלה או בקשה בנושא הפטר בהוצאה לפועל התקשרו 072-3304477 או השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

שיתוף:

תהליך מתן הפטר בהוצאה לפועל, הוא תהליך שמטרתו למחוק את כל חובותיו של האדם החייב, הן במערכת ההוצאה לפועל והן מחוצה לה, על מנת שיוכל לפתוח דף חדש ונקי. את ההחלטה האם לתת ההפטר מקבל רשם ההוצאה לפועל, הגורם השיפוטי במערכת, וזאת בתנאי שהחייב עומד בתנאי החוק.

מהו התיקון לחוק ההוצאה לפועל?

בספטמבר 2015 נכנס לתוקף תיקון מס' 47 לחוק ההוצאה לפועל, ובמרץ 2018 אושרו בו תיקונים המקלים על התהליך כולו, אך הם תקפים עד ליום 5.9.2020 בלבד! החוק קובע כי מי שהוכרז כ "חייב מוגבל באמצעים" במערכת ההוצאה לפועל, וכן מתקיימים בו תנאים מסוימים (אשר יפורטו מיד), זכאי להגיש בקשת קבלת הפטר לכל חובותיו. פירוש הדבר הוא כי אדם יכול למחוק את חובותיו ביתר קלות, ומבלי לעבור תהליך של פשיטת רגל באמצעות הגשת בקשה מפורטת ע"י עורך דין הוצאה לפועל.

מהם התנאים בחוק החדש עבור הגשת בקשה להפטר?

החייב הוכרז כ "חייב מוגבל באמצעים" לפחות במשך ארבע השנים שקדמו להגשת בקשת ההפטר.
סכום כל החובות אינו עולה על 800,000 ₪ או 2 מיליון ₪ בתנאי שסכום קרן החוב לא עולה על 400,000 ₪, כולל חובות שאינם בני הפטר.
ב3 השנים שקדמו להגשת הבקשה, החייב שילם לפחות 18 תשלומים מתוך צו התשלומים, ובעת הגשת הבקשה עליו לשלם את היתרה.
החייב לא מתנהל בהליך פשיטת רגל כעת או ב5 השנים שקדמו להגשת הבקשה.
אין לחייב נכסים בעלי ערך אותם ניתן למכור לעקל או לממש.
למרות כל התנאים המפורטים, חשוב לדעת כי עורכי דין הוצאה לפועל יכולים במקרים מסוימים להגיש בקשה עבור חייבים אשר אינם עומדים בכל התנאים המפורטים לעיל.

מהם השלבים בתהליך מתן הפטר בהוצאה לפועל?

הגשת בקשה בלשכה בה מתנהל תיק האיחוד של החייב, או בלשכה בה נפתחו רוב תיקי ההוצאה לפועל של החייב במידה ואין לו תיק איחוד.
פרסום על פתיחת התיק בעיתון וברשומות, וכן בהודעה אישית לנושים (נעשה על ידי לשכת ההוצאה לפועל).
הגשת התנגדויות של הנושים בתוך 3 חודשים, עם אפשרות להארכה.
דיון שמתקיים אצל רשם ההוצאה לפועל (אף אם לא הוגשו התנגדויות של נושים) שמטרתו בחינת יכולותיו הכלכליות של החייב.
ההחלטה הסופית בעניין מתן ההפטר, כאשר אישור הבקשה משמעותו מחיקת החובות.
חשוב לדעת כי ישנם חובות שגם קבלת הפטר אינה יכולה למחוק, כגון חובות משכנתה, מזונות, קנסות, חובות שנוצרו במרמה וחובות בגין תביעות נזק שאינו נובע מחוזה.

כמו כן, גם אם בקשתכם להפטר לא אושרה, אין זה אומר כי לא נותר מה לעשות. במקרה כזה ניתן להתחיל בהליך של פשיטת רגל ע"י עורך דין הוצאה לפועל עליו תמצאו פירוט נפרד.

כפי שהבנתם, תהליך קבלת הפטר ממערכת ההוצאה לפועל אינו פשוט כלל, אך אפשרי בעזרת סיוע מקצועי של עורכי דין הוצאה לפועל. עורכי הדין שלנו יפעלו עבורכם בכל הדרוש, עד למחיקת החובות.

מידע נוסף בנושא עורך דין הוצאה לפועל
הצלחות המשרד בנושא

כל הזכויות שמורות ל ” אמינוב חן ושות’ ” 2022©

לכל שאלה או בקשה השאירו פרטים