צריכים ייעוץ עם עורך דין הוצאה לפועל?

לייעוץ ראשוני חינם חייגו 0723304477

השאירו פרטים בטופס ואנו נחזור בהקדם

  יוקר המחייה במדינת ישראל בשילוב המצב הכלכלי הקשה, מביא לכך שאנשים רבים מוצאים עצמם כחייבים בהוצאה לפועל. לעתים מדובר בהסתבכות כלכלית בגין עסק שכשל, ולעתים אנשים פרטיים שקורסים תחת עול התשלומים. ברוב המקרים מדובר בכדור שלג שמתגלגל כאשר רוב החייבים אשר לא יודעים הכיצד להתמודד עם החובות, בוחרים לזנוח ולהתעלם מהם רק כדי לא להתמודד איתם. מה שמביא למצב שבתוך זמן מועט, מתבצעים כנגדם הליכי גבייה כדוגמת עיקולים, הגבלות ועיכובים. לכן, יש לפעול מוקדם ככל האפשר על מנת למזער נזקים ולהפחית את תשלום החוב.

  עורך דין הוצאה לפועל נותן, בין היתר, מענה משפטי הולם ומהיר, לחייבים אשר נרדפים על ידי נושים שונים בהליכי הוצאה לפועל:

  • ביטול עיקול חשבון בנק;
  • ביטול עיקול משכורת;
  • ביטול הגבלת רישיון נהיגה;
  • ביטול הגבלת יציאה מן הארץ;
  • ביטול עיקול מטלטלין;
  • ביטול הליכי כינוס ומימוש נכסי מקרקעין;

  יש חשיבות רבה, לפעול במהירות וביעילות תוך ידע וניסיון בתחום זה.

  מחיקת חובות ע"י עורך דין הוצאה לפועל

  הרבה מן החייבים לא מודעים לכך כלל, אך בעזרת תיקון מס' 47 לחוק ההוצאה לפועל, אשר זכה לכינוי "חוק שמיטת חובות" מוסמך רשם ההוצאה לפועל, במקרים מסוימים, להעניק הפטר לחייב בלשכת ההוצאה לפועל. כלומר, למחוק את כלל החובות. תיקון זה מהווה נדבך חדשני וקידום משמעותי בהכרה בזכויות החייבים וזכותם ל-  "התחלה חדשה" ללא הצורך לפנות להליכי פשיטת רגל לשם כך. חשוב כי תיעשה בדיקה על ידי עורכי דין הוצאה לפועל על מנת לבחון עמידת החייב בתנאים הקבועים בחוק, וכן הגשה מפורטת ומנומקת על ידי עורך דין הוצאה לפועל בעניין זה. 

  ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

  במידה והוטל כנגדכם צו עיכוב יציאה מן הארץ במסגרת תיקי הוצאה לפועל ניתן להגיש בקשה לבטלו, ובתנאים מסוימים תוכלו לצאת מגבולות ישראל.

  כדי לבטל עיכוב יציאה מהארץ יש להגיש בקשה מפורטת בליווי תצהיר עורך דין הוצאה לפועל ולציין בין היתר את הפרטים הבאים: מהי מטרת הנסיעה (חופשה, ביקור חולים, טיפול רפואי ועוד), יעד הנסיעה ותקופת השהות בחו"ל, מי יממן את הנסיעה והשהות בחו"ל.

  ביטול עיכוב יציאה מהארץ, ככלל, מלווה בצירוף 2 ערבים לגובה החוב בהוצאה לפועל. סוג הערבויות ו/או גובה השכר של הערבים יקבע על פי שיקול דעת רשם ההוצאה לפועל. לבקשה יש לצרף צילומי תעודת זהות, תלושי שכר של הערבים וכתב ערבות.

  החלטה בדבר האם יבוטל הצו אם לאו, יינתן על פי שיקול דעת הרשם. לכן חשבו כי עורכי דין הוצאה לפועל המתמחים בתחום זה יסייעו בעריכת הבקשה והגשתה. 

  חשוב לציין כי ערבים אשר לחובתם תיקים בלשכת ההוצאה לפועל לא יתקבלו כערבים למתן ביטול עיכוב היציאה מהארץ.

  אם ראש ההוצאה לפועל החליט לקבוע ערבויות, על הערבים להתייצב באחת מלשכות ההוצאה לפועל, ולהציג תעודת זהות או דרכון בפני פקיד ההוצאה לפועל. לאחר שהערבים יתייצבו כנדרש, ראש ההוצאה לפעול יוכל לעכב את יציאתם מהארץ ולבטל את צו עיכוב היציאה מהארץ שהוצא כנגד החייב, והחייב יוכל לצאת מגבולות המדינה. כאשר החייב ישוב לארץ, הוא יצטרך להתייצב בלשכת ההוצל"פ ולהציג תעודת זהות או דרכון. במעמד זה, צו עיכוב היציאה מן הארץ יעמוד שוב בתוקף, וערבותם של הערבים תוסר וכן יבוטל צו עיכוב היציאה מהארץ נגדם.

  איחוד תיקים

  הליך איחוד התיקים הינו למעשה הליך משפטי מוסדר המיועד להקל על חייבים אשר כנגדם ישנו יותר מתיק אחד פתוח בהוצאה לפועל. הרציונל המנחה את האפשרות לאחד את התיקים קובע כי יש לעשות מאמצים בכדי למנוע מצב בו כנגד חייב אחד יינקטו כמה הליכים מבצעיים בעת ובעונה אחת. הליכים מבצעיים בהקשר זה הם – עיקולים על חשבון בנק/משכורת, הגבלות על רישיון הנהיגה וכיו"ב.

  כמו כן, המטרה באיחוד תיקי החייב היא למנוע מצב של צווי תשלומים בכל תיק בנפרד, המביא לכך שהחייב משלם תשלום חודשי גבוה מאוד בגלל חלוקה אבסורדית זו.

  לכן, נתן המחוקק אפשרות להגיש בקשה ע"י עורכי דין הוצאה לפועל לרשם ההוצאה לפועל על מנת כי יאוחדו כלל התיקים וישולם צו תשלומים אחד עבור כלל התיקים. 

  את בקשת החייב לאחד את כלל חובותיו בהוצאה לפועל, יש להגיש בלשכת ההוצאה לפועל בה נפתחו מרבית התיקים כנגדו.

  תיקים שלא ניתן לכלול במסגרת איחוד תיקים

  על פי דיני ההוצאה לפועל, ישנם תיקים אשר לא ניתן לכלול במסגרת איחוד תיקים. להלן סוגי התיקים:

  • תיקי משכון כגון משכנתא;
  • תיקי מזונות;
  • תיקי פסק-דין בעניין שאינו כספי;
  • תיקי שטרות שההתנגדות להם לא הוכרעה על ידי בית משפט;

  ההשלכות של בקשה לאיחוד תיקים על החייבעיכוב /הפסקת הליכים

  יצוין, כי עצם הגשת בקשה לאיחוד תיקים אינה עוצרת את ההליכים שננקטו נגד החייב קודם להגשת הבקשה, כל עוד לא ניתן על ידי הרשם צו איחוד. ניתן בבקשה מנומקת באמצעות עורך דין הוצאה לפועל להסביר חשיבות ביטול ההליכים עוד בטרם ניתן צו איחוד.  

  עם זאת, ראש ההוצאה לפועל רשאי לאחר שנתן הזדמנות לכל צד לטעון טענותיו, ומטעמים מיוחדים שיירשמו, להורות בצו על הפסקה או השהיה של כל הליך שננקט נגד החייב. זאת, לתקופה שלא תעלה על ששים יום בלבד

  יובהר, הפסקתם או השהייתם של ההליכים שננקטו נגד החייב קודם להגשת בקשת האיחוד, מטרתה סעד זמני, עד למתן צו איחוד תיקים. ככל שיינתן צו האיחוד, יעוכבו או יופסקו כל ההליכים שננקטו נגד החייב קודם להגשת הבקשה, ללא הגבלת זמן, בהתאם לעמידתו של החייב בתנאים שייקבע הרשם בהחלטתו במתן צו האיחוד.

  חרף האמור לעיל, יצוין כי ככל ויינתן צו לאיחוד תיקי החייב, יוטל כנגד החייב צו עיכוב יציאה מהארץ. עם זאת, הטלת צו עיכוב היציאה אינו סוף פסוק, וניתן בתנאים מסוימים, כפי שפורט לעיל, לבטלו באופן זמני על מנת לצאת מגבולות הארץ וזאת עם המצאת ערובות מתאימות לחזרתו של החייב ארצה.

  משרדנו מביא איתו שנים רבות של ניסיון בתחום ההוצאה לפועל. משרדנו הוביל ומוביל תיקים רבים תוך שימת דגש על יחס אישי ואנושי, ניהול מהיר ומקצועי של ההליך בעניינו של הלקוח.

  לפרטים נוספים, אנא השאירו פרטים או צרו עמנו קשר.

   

   

  האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. על הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד המתמחה בתחום הספציפי בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.