Edit

אופוטרופסות

לכל שאלה או בקשה בנושא אופוטרופסות התקשרו 072-3304477 או השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

שיתוף:

אופוטרופסות הינו הליך בו מעניק בית משפט לאדם אחריות על ענייניו של אדם אחר שאינו מסוגל לדאוג לצרכיו. האפוטרופסות נועדה למנוע מצבים בהם אנשים שאינם מסוגלים לנהל את ענייניהם יהיו ללא הגנה. בית המשפט ממנה את האפוטרופוס במקרה הצורך. בישראל החוק המסדיר את עניין מינוי האפוטרופוס הוא חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962 (להלן: "החוק"). הנחת המוצא של החוק המופיעה בסעיף 1 לחוק: "כל אדם כשר לזכויות ולחובות מגמר-לידתו ועד מותו".

מתי ממנים אפוטרופוס?

בית המשפט יכול למנות לאדם אפוטרופוס כאשר בהסתמך על חוות דעת מקצועיות הוא סבור כי הוא אינו יכול, באופן קבוע או זמני, לדאוג לכלל ענייניו או לחלקם. מאחר ומינוי אפוטרופוס מצמצם משמעותית את עצמאותו של האדם ופוגע ביכולתו לקבל החלטות על חייו ולבחור בחירות עצמאיות, השימוש בכלי זה נעשה במקרים בהם אין ברירה אחרת.

סוגי האפוטרופוסות

אפוטרופוס לגוף – אפוטרופוס שכל עניינו לדאוג לעניינים אישיים– כגון ביגוד, תזונה, מגורים, תעסוקה, מיצוי זכויות, קשר עם המשפחה, השתלבות בקהילה וקבלת החלטות שונות. בנוסף לדאוג לעניינים רפואיים– בניהם פנייה לקבלת טיפול רפואי, וקבלת החלטות בשעת חירום רפואי.
אפוטרופוס לרכוש – אפוטרופוס שכל ענינו לדאוג לרכושו ולגמלה של החסוי. ניהול שוטף של חשבון הבנק, תשלום חשבונות, ניהול נכסים והשקעות, הסדרת חובות, תכנון משפטי(צוואות), מיצוי זכויות כלכליות.
אפוטרופוס לדין – אפוטרופוס שאינו של קטין או של פסול דין והוא חייב לדאוג לעניינים שנמסרו לו על ידי בית המשפט. למשל, בית המשפט יכול למנות אפוטרופוס למי שאינו כשיר לנהל הליך משפטי ובהתנהלותו עלול לאבד את כל רכושו. במקרה זה המינוי הוא מצומצם לעניין מאוד מסוים, והוא מסתיים מיד לאחר סיום ההליך.
אפוטרופוס זמני – אפוטרופוס שאינו של קטין או של פסול דין חייב לדאוג לעניינים שנמסרו לו על ידי בית המשפט לפרק זמן מוגבל שנקבע על ידי בית המשפט.
אפוטרופוס נוסף– בית המשפט רשאי, אם ראה סיבה מיוחדת לכך, למנות לחסוי יותר מאפוטרופוס אחד. משעשה כן, יחליט בית המשפט אם להטיל את תפקידי האפוטרופסות על האפוטרופוסים במשותף או לחלקם ביניהם.

ביטול אפוטרופסות

ניתן לסיים את מינוי אפוטרופסות בכמה מקרים כשאחד מהם הוא שסיבה אפוטרופסות כבר אינה קיימת, למשל כאשר מונה אפוטרופוס לפסול דין ובית המשפט ביטל את הכרזתו של החסוי ככזה. או כאשר האפוטרופוס התפטר מתפקידו, אז עליו להודיע לבית המשפט אשר חייב לאשר את ההתפטרו.
מקרה נוסף בו ניתן לבטל אפוטרופסות כאשר האפוטרופוס פוטר מתפקידו ותרחיש זה קורה בדרך כלל כאשר האפוטרופוס אינו ממלא את תפקידו כהלכה, למשל פועל בניגוד אינטרסים, או לא בהתאם להיקף הסמכויות שניתנו לו בצו האפוטרופסות. ביטול המינוי ייעשה ביוזמת בן משפחה של החסוי על ידי הגשת בקשה לבית המשפט, או ביוזמת בית המשפט עצמו, המפקח על פעילות האפוטרופוס.

מידע נוסף בנושא צוואות וירושות

צוואות

מהי צוואה? צוואה היא מסמך משפטי שבו אדם קובע מי יהיו יורשיו וכיצד יתחלק רכושו

קרא עוד »
הצלחות המשרד בנושא

כל הזכויות שמורות ל ” אמינוב חן ושות’ ” 2022©

לכל שאלה או בקשה השאירו פרטים