צריכים ייעוץ עם עורך דין פשיטת רגל?

לייעוץ ראשוני חינם חייגו 0723304477

השאירו פרטים בטופס ואנו נחזור בהקדם

  דירת מגורים בפשיטת רגל

  ממועד כניסת חייב להליך פשיטת רגל הלוא הוא מתן צו כינוס, כל הנכסים והזכויות של החייב מוקנים להליך פשיטת הרגל. לצורך בדיקה מקיפה של החייב מתמנה ע"י בית המשפט בעל התפקיד (מנהל מיוחד).

  פעמים רבות, לחייבים אין הכנסה גבוהה ו/או נכסים כלשהם למעט דירת מגורים אשר בבעלות החייב ובת זוגתו בחלקים שווים.

  עצם המחשבה שימכרו את דירת המגורים של החייב וייזרקו אותו יחד עם משפחתו לרחוב צורמת מאוד.

  המצב המשפטי ביחס למכירת דירת מגורים

  המצב המשפטי ביחס להליכים אשר נפתחו בטרם נכנס לתוקפו חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי התשע"ח-2018, מתחלק בהתאם לנסיבות המקרה. כלומר, כאשר בבעלות החייב דירת מגורים אשר גם רשומה על שמו והינו מחזיק בנכס, אזי הינו עומד בתנאי ס' 33 לחוק הגנת הדייר. או אז, נחשב לדייר מוגן ונהנה מהגנות החוק.

  עורך דין פשיטת רגל  – ההגנות בס' 33 לחוק הגנת הדייר

  הסעיף האמור מעניק לחייב הגנה משמעותית במקרה של הליכי חדלות פירעון עד כדי כך שלא ניתן לפנות אותו מהדירה. כלומר, בעל התפקיד אינו יכול לפנות את החייב ומשפחתו וכל שיכול הינו למכור את הדירה "כדירה תפוסה" – כאשר לחייב יש זכות להתגורר בדירה עד סוף חייו ולא ניתן לפנות אותו. עובדה זו מביאה למצב שהמכירה הופכת ללא כדאית ביחס לתמורה שתתקבל.

  עם זאת, בית המשפט העליון בהחלטתו צמצם את המקרים בהם דייר יהיה מוגן בהתאםן לסעיף 33 לחוק הגנת הדייר אך למקרים בהם זכותו של החייב בדירת המגורים רשומה בטאבו. כאשר הזכויות רשומות על שמו אזי זכויותיו חזקות יותר ורק במקרים אלו יזכה להגנת הסעיף. (עא 94 / 3295 גיל פרמינגר, עוד, הנאמן על נכסי חוה ויוסף מור, פושטי-רגל נ' חוה מור, פושטת-רגל נ (5) 111).

  מהו המצב המשפטי כאשר אין הגנה מכוח חוק הגנת הדייר

  במקרה כזה, הנטייה של בתי המשפט היא להחיל את סעיף 86א הקובע:

  הגנת בית המגורים (תיקון מס' 1) תשמ"ג-1983

  86א.  (א)  היו כלולים בנכסי פושט הרגל מקרקעין המשמשים, כולם או מקצתם, בית מגורים לפושט הרגל, לבן זוגו או לבני משפחתו הגרים עמו, רשאי בית המשפט להורות שלא יימכרו אלא אם הוכח תחילה, להנחת דעתו, שיהיה לפושט הרגל, לבן זוגו ולבני משפחתו הגרים עמו, מקום מגורים סביר, או שהועמד לרשותם סידור חלוף.

            (ב)  בית המשפט רשאי לקבוע שהסידור החלוף יהיה בהמצאת דירה אחרת או בתשלום פיצויים או בדרך אחרת.

            (ג)   הוראות סעיף זה אינן חלות על מקרקעין שדיני הגנת הדייר חלים עליהם, ואין בהם כדי לפגוע בדינים אלה.

  כלומר, במצבים בהם החייב אינו בעלים רשום של דירת המגורים, אזי בית המשפט יכול להורות על פינוי החייב ובני משפחתו מדירת המגורים ועל מכירתה, אך בסיוע עורך דין פשיטת רגל ניתנת לבית המשפט סמכות לתת לחייב ולבני משפחתו קורת גג אחרת לתקופה קצובה או כספים לטובת דמי שכירות לתקופה קצובה.

  חשוב לציין כי ישנם מקרים שבהם בני זוג בעלים בחלקים שווים בזכויות דירת המגורים, ובמקרה כזה בן הזוג אשר אינו חדל פירעון יכול לבקש לפדות את חלקו של בן הזוג שנמצא בהליך באמצעות קניית חלקו והעברת הכספים לקופת פושט הרגל.

  פעולה זו מאיינת את הצורך להוציא את בני המשפחה מדירת המגורים ובכל זאת הנושים מקבלים כסף על חשבון חובם.

  הגנת דירת מגורים בהתאם לחוק חדלות פירעון החדש (בתוקף מחודש ספטמבר 2019)

  על אף כל האמור לעיל, החוק החדש מבטל את כל ההגנות שניתנו לחייבים עד למועד כניסת החוק לתוקף ובעצם נותנת אפשרות למכור את דירת המגורים של החייב בקלות יתרה מזו שהייתה. עם זאת, עדיין קיימות הגנות ו/או פעולות שבהן ניתן לנקוט בסיוע עורך דין פשיטת רגל על מנת להביא לפגיעה פחותה בחייב ובבני משפחתו.

  לסיכום

  כפי שהבנתם, הגנה על דירת מגורים בהליך פשיטת רגל אינו פשוט אך אפשרי בעזרת סיוע מקצועי. עורך דין פשיטות רגל יפעלו עבורכם בכל הדרוש, עד למחיקת החובות, לפרטים נוספים אנא השאירו פרטים או צרו עמנו קשר.

  האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. על הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד המתמחה בתחום הספציפי בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.