צריכים ייעוץ עם עורך דין פשיטת רגל?

לייעוץ ראשוני חינם חייגו 0723304477

השאירו פרטים בטופס ואנו נחזור בהקדם

  מהו הליך פשיטת רגל?

  הליך פשיטת רגל או בשפת העם – הליך מחיקת חובות, מאפשר לאדם פרטי בעל חובות לפתוח דף חדש בחייו.

  אדם שצבר חובות כבדים אותם אינו יכול לפרוע, רשאי לבקש מבית המשפט כי ייתן צו לפתיחת הליכים וכי יכריז עליו כפושט רגל.

  מטרתו של מגיש הבקשה, היא כי בסופו של ההליך בסיוע עורך דין פשיטת רגל יינתן לו ע"י בית המשפט צו המורה כי הינו פטור מתשלום החובות.    

  יתרון מובהק בהליך זה הוא כי עוד בפתיחת ההליך, במועד בו ניתן צו פתיחת הליכים – מעוכבים כלל ההליכים אשר מתנהלים כנגדו, עיקולי משכורת מבוטלים וכן ניתן לפתוח חשבון בנק ביתרת זכות ולקבל כרטיס "דביט".

  ניתן לדמות את הליך פשיטת הרגל למעין "מטרייה" אשר נועדה להגן על האדם מפני "גשם" של נושים, עיקולים והגבלות. כלומר, ממועד כניסת האדם להליך פשיטת הרגל הינו חוסה תחת מטריית ההליך והוא מוגן מפני הליכי אכיפה בכל עת שנמצא תחתיו.

  מי יכול להגיש בקשה לפשיטת רגל?

  כל אדם אשר הינו בעל עניין יכול להגיש בקשה לפשיטת רגל. כלומר, החייב היחיד שמעוניין לפתוח דף חדש בחייו, להביא לשינוי במצבו הכלכלי ולהביא להפסקת ההליכים המרחפים ומאיימים עליו. כמו כן, נושה (בעל חוב) אשר רוצה לגבות את חובו והינו סבור כי ליחיד ישנם נכסים או זכויות שמהם יכול לפרוע את חובו.

  חוק חדלות פירעון החדש – חוק סוציאלי לשיקום כלכלי של יחידים ותאגידים

  בספטמבר 2019 נכנס לתוקפו חוק חדלות פירעון החדש, או בשמו המשפטי- 'חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח – 2018'. החוק, אשר עבר בכנסת ללא כל התנגדות, מחולל מהפיכה של ממש בתחום חדלות הפירעון, וזאת לאחר שנים של שימוש בחקיקה מנדטורית מיושנת שאינה תואמת את המציאות הנוכחית.

  חוקי פשיטת הרגל שהיו קיימים ערב כניסת החוק החדש לתוקף יצרו מצב של תהליך מסורבל אשר נמשך זמן רב מידי, דבר שגרם לדחייה בחלוקת הנכסים לנושים שאיבדו עניין, ולמציאות בה היחיד מצא את עצמו מחוץ למעגל התעסוקה זמן רב באופן בלתי מכבד. החוק החדש משנה את כל זה.

  חוק חדלות פירעון החדש שם לו למטרה להביא לשיקומו הכלכלי של החייב (בין שהוא יחיד ובין תאגיד) ולקדם את שילובו מחדש במרקם החיים הכלכליים. כבר בניסוח החוק ניתן לראות שוני מהותי כאשר לשון החוק מתייחסת אל החייב כיחיד, ואף צו כינוס הנכסים שניתן לו הוא כעת צו שיקום כלכלי. כלומר, בבסיס החוק עומד הרעיון כי החייב נקלע לסיטואציה כלכלית זו בתום לב ועל כן יש לעזור לו ככל הניתן ולא לראות בו גורם אשם.

  כך למשל, היחידים אשר לא הצליחו להתנהל באופן כלכלי תקין יעברו הדרכה שתמומן על ידי הכונס הרשמי, משרד המשפטים וההוצאה לפועל. ההדרכה תתקיים תוך שנה מתחילת התהליך, ולאחריה היחיד יידרש לשלם לנושים בתשלומים לתקופה של עוד כשלוש שנים, כאשר במקרים מסוימים ייתכן ויקבל צו הפטר מיידי. 

  גם תאגידים כאמור נכללים בחוק החדש אשר מעדיף את טובתם ושיקומם במידת האפשר. לפיכך החוק נותן להם תמריצים שונים וכן מטיל אחריות על הגורם בתאגיד שאחראי להגעתו למצב זה.

  מטרה נוספת של החוק היא להשיא את שיעור החוב שייפרע לנושים. בין היתר נקבע כי נושים קטנים אשר לרוב נשארים ללא פיצוי בתום התהליך, יקבלו כעת קדימות בפירעון על פני נושים חזקים ומדינתיים.

  חוק חדלות פירעון החדש עושה סדר גם ברשויות האוכפות אותו ומגדיר מחדש את תפקידם של בתי המשפט, ההוצאה לפועל, והכונס הרשמי שהופך כעת לממונה על חדלות פירעון ושיקום כלכלי ואחראי על שמירת תקינותו. כך לדוגמה על פי החוק החדש יחידים בעלי חוב של פחות מ150,000 ₪ יתנהלו מול רשם ההוצאה לפועל, ולא בבית משפט.

  הבשורה היא, שכיום יותר מתמיד הליך פשיטת רגל מהווה פיתרון בלעדי, בר השגה, ליציאה מחובות והתחלה חדשה.

  ארבעה שלבים מרכזיים בהליך פשיטת רגל

  • הגשת בקשה ע"י עורך דין פשיטות רגל למתן צו לפתיחת הליכים:

  בשלב ראשון, מוגשת בקשה מטעם היחיד על מנת שיינתן לו אישור ע"י בית המשפט להיכנס להליך חדלות פירעון.

  להגשת הבקשה באמצעות עו"ד פשיטת רגל יש חשיבות רבה לניהול מסודר של התיק, גם עבור זירוז והתנהלות יעילה של התהליכים, ולא פחות חשוב – עבור יצירת מערכת יחסים של אמון ושקיפות בין היחיד לבין המעורבים בתהליך שיחליטו, בסופו של דבר, על גורל החוב, וחלוקת תשלומים.

  • קבלת צו לפתיחת הליכים:

  במקביל להגשת הבקשה, יש לשלם אגרה לכונס הנכסים הרשמי (1,600 ₪). לאחר קבלת תגובת הכונס לרוב יינתן צו לפתיחת הליכים מבימ"ש. פעולתו של הצו היא לעכב את כל ההליכים המשפטיים התלויים ועומדים נגד היחיד, לרבות הליכי הוצאה לפועל. בצו ייקבעו הוראות ליחיד כגון: צו תשלומים חודשי שעליו לשלם לטובת קופת הכינוס, הוראות בדבר התייצבותו לחקירה, וכן ייקבע תאריך לדיון בבקשה לפשיטת הרגל שייקבע בד"כ לתקופה של שנה עד שנה ושמונה חודשים ממועד מתן הצו. רצוי כי כל אלו יבוצעו בסיוע עורך דין פשיטת רגל המתמחה בתחום. 

  • הכרזת החייב כפושט רגל:

  לאחר התקופה הראשונית האמורה לעיל, מתקיים דיון בעניינו של היחיד בבית המשפט, שמטרתו – גיבוש תכנית פירעון: בתחנה זו, ולאחר שבחן בעל התפקיד את היחיד, מגיש המלצה לבית המשפט בעניין היחיד. בין היתר, ההמלצה יכולה לכלול תכנית פירעון הראויה לטעמו בהתבסס על נסיבותיו הספציפיות של היחיד. ככל ותכנית הפירעון תהיה מוסכמת בין בעל התפקיד לבין עורך דין פשיטת רגל ותאושר על ידי בית המשפט, הוא יוכל לקבל הפטר מותנה ולהיות מוכרז כפושט רגל.

  לאחר שיעמוד במלוא התכנית שאושרה, יקבל בהמשך הפטר חלוט מחובותיו.

  בשלב זה אף ניתן לשלם מיד את כל התשלום שתכנית הפירעון מפרטת ומיד להיות פטור מכל החובות!

  • צו הפטר:

  צו הפטר ניתן על ידי בית המשפט בסופו של הליך פשיטת הרגל והוא החותם הסופי של ההליך. צו זה קובע כי חובותיו של אדם מלפני שהחל בהליך פשיטת הרגל נמחקו וכל ההגבלות שהוטלו בגינם הוסרו. למעשה, בשלב זה היחיד מתחיל את חייו החדשים כאשר הינו נקי מהחובות שנמחקו בהליך פשיטת הרגל.

  לסיכום:

  החוק החדש בפשיטת הרגל תחמה את משך ההליך של מחיקת החובות ואפשרה את הבאת ההליך לידי סיום בהפטר, תוך פרק זמן קצר ומהיר יותר מבעבר, ועם הרבה יותר אפשרויות ומסלולים למחיקת החובות, אך חשוב לזכור כי ההליך עצמו מורכב יותר, כאשר על היחיד להתמודד הן עם בית המשפט היכן שמתנהל תיק פשיטת הרגל שלו, הן עם כונס הנכסים הרשמי, הן עם המנהל המיוחד או הנאמן שמתמנה בתיק של ולעיתים אף עם רשמי ההוצאה לפועל.

  הגשת בקשה לפשיטת רגל, התנהלות אל מול בית המשפט, בקשה להקטנת צו החיוב בתשלומים, הקמת עוסק מורשה, בקשה לביטול צו עיכוב יציאה מן הארץ וכיו"ב מומלץ כי יוגשו ע"י עו"ד פשיטת הרגל המומחה בתחום אשר הכין את הבקשה.

  כמו כן, במהלך הליך פשיטת הרגל על היחיד להגיש דו"חות כל חודשיים כאשר אי הגשת הדו"חות כפי הנדרש או באופן לקוי יגרום לכך, כי הדו"חות לא יתקבלו או חלילה יגרמו לכך שתיק פשיטת הרגל יפוזר בשל אי הגשת דו"חות או אי הגשתם כפי הנדרש במסגרת הליך פשיטת הרגל.

  לכן, על מנת כי בסופו של יום יקבל החייב את צו ההפטר המיוחל רצוי כי תיקו ינוהל ע"י עורך דין פשיטת רגל המומחה בהליכים אלו ובעל ניסיון מוכח בהם.

  משרדנו מביא איתו שנים רבות של ניסיון בתחום פשיטות הרגל. משרדנו הוביל ומוביל תיקים רבים תוך שימת דגש על יחס אישי ואנושי, ניהול מהיר ומקצועי של ההליך בעניינו של הלקוח והכל תוך כדי חתירה לכך שהלקוח בסופו של ההליך ישלם סכום נמוך וסביר כנגד מחיקת חובותיו.

  לפרטים נוספים אנא השאירו פרטים או צרו עמנו קשר.

   

   

  האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. על הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד המתמחה בתחום הספציפי בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.